Sibbo ungdomsfullmäktiges möte 17.11.2022

 

Ärendelista

 1. Sammanträdets öppnande, konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet
 2. Val av protokolljusterare
 3. Godkännande av föredragningslistan
 4. Kommunfullmäktiges, de olika utskottens och sektionernas representanter rapporterar om mötena/ är det något ärende under behandling som ungdomsfullmäktige borde ta ställning till?
 5. Ungdomsfullmäktiges munktröjor
 6. Roskapanten
 7. Skolmatens fröfråga
 8. Video och förfrågan till ungdomsfullmäktige i Östra Nylands välfärdsområde
 9. Julsäsongens öppning
 10. Övriga ärenden
 11. Följande möten
 12. Mötets avslutande

SIBBO 14.11.2022

Ahti Pokkinen

Ungdomsfullmäktiges ordförande

 

Senast uppdaterad 14.11.2022