Sibbo ungdomsfullmäktiges möte 15.9.2022

Möteskallelse

Tid: Torsdagen 15.9.2022 kl. 17.30

Plats: Ungdomsutrymme Pleissi, Lärdomsvägen 6 B, 01150 Söderkulla

Ärendelista:

 1. Sammanträdets öppnande, konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet
 2. Val av protokolljusterare
 3. Godkännande av föredragningslistan
 4. Kommunfullmäktiges, de olika utskottens och sektionernas representanter rapporterar om mötena/ är det något ärende under behandling som ungdomsfullmäktige borde ta ställning till?
 5. Ungdomsfullmäktiges medlems ansökan om utträde
 6. Ungdomsfullmäktiges åsikt om plan NG 8
 7. Motion/initiativ om gratis mensskydd
 8. Ungdomsfullmäktiges munktröjor
 9. Övriga ärenden
 10. Följande möten
 11. Mötets avslutande

SIBBO 9.9.2022
Ahti Pokkinen
Ungdomsfullmäktiges ordförande

 

Senast uppdaterad 09.09.2022