Sibbo ungdomsfullmäktige sammanträder 19.5.2022

Ärendelista

• Sammanträdets öppnande, konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet
• Val av protokolljusterare
• Godkännande av föredragningslistan
• Kommunfullmäktiges, de olika utskottens och sektionernas representanter rapporterar om mötena/ är det något ärende under behandling som ungdomsfullmäktige borde ta ställning till?
• Ungdomsfullmäktiges medlems ansökan om utträde
• Skolmaten
• Nickby hjärtans förfrågan om sockskolan
• Samarbete med Borgås ungdomsfullmäktige
• Sibbos plan för säker och hållbar mobilitet
• Ungdomsfullmäktiges munktröjor
• Övriga ärenden
• Följande möten
• Mötets avslutande

SIBBO 13.5.2022
Ahti Pokkinen
Ungdomsfullmäktiges ordförande

 

Senast uppdaterad 13.05.2022