Sibbo ungdomsfullmäktige 13.4.2023

 

MÖTESKALLELSE

Torsdag 13.4.2023 kl. 17:30
Byagården, Martisvägen 66, Hindsby, 04130 Sipoo

Ärendelista

 1. Sammanträdets öppnande, konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet
 2. Val av protokolljusterare och rösträknare
 3. Godkännande av föredragningslistan
 4. Ungdomsstationens verksamhet
 5. Kommunfullmäktiges, de olika utskottens och sektionernas representanter rapporterar om mötena
 6. Val av ledamöten till Välfärsdområdens ungdomsfullmäktige
 7. Demokratimässa på våren 2023, deltagaren
 8. Möte i Zentra 6.5.2023 deltagaren
 9. E-post adressen sipoo.fi, datorerna
 10. Övriga ärenden
 11.  Följande möten
 12. Mötets avslutande

SIBBO 6.4.2023
Otto Junnila
Ungdomsfullmäktiges ordförande

Senast uppdaterad 06.04.2023