Säkerhets- och kemikalieverket Tukes enligt kemikaliesäkerhetslag (685/2015) kungör följande tillståndsansökan – AT-Tuote Oy

Åsikter och anmärkningar

Åsikter och anmärkningar om ansökan med uppgivande av diarienumret kan skickas till Tukes under adress Yliopistonkatu 38, 33100 Tammerfors eller elektroniskt till kirjaamo@tukes.fi senast 31.12.2020.

Framläggande av ansökan

Ansökningshandlingarna hålls framlagda för allmänheten 20.11.2020 – 20.12.2020 på Tukes Tammerforskontor (Yliopistonkatu 38, Tammerfors) och på adressen https://tukes.fi.

Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringstidpunkten i fråga (förvaltningslag 62 a §). Kungörelsen har publicerats på Tukes webbplats 20.11.2020

Tukes

Mer information: matti.peippo@tukes.fi

Kungörelse Tukes (pdf)

Senast uppdaterad 08.12.2020