S31 Handelskvarteret vid Nya Borgåvägen, förslaget till detaljplane läggs fram

 

Förslaget till detaljplane är framlagt i enlighet med MarkByggL 65 § och MarkByggF 27 § under tiden 7.4 – 6.5.2022 vid kundbetjäningen INFO (Norra Skolvägen 2, Nickby) under bibliotekets öppettider och på kommunens webbplats www.sibbo.fi -> Planläggning och utveckling -> Detaljplanering -> Anhängiga detaljplaner -> S31 Handelskvarteret vid Nya Borgåvägen.

De skriftliga anmärkningar ska vara kommunen tillhanda senast 6.5.2022, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Tilläggsuppgifter ger planläggare Jani Ylimäki, tfn 040 356 3037, jani.ylimaki@sibbo.fi.

Kommunstyrelsen
7.4.2022

 

Senast uppdaterad 04.04.2022