S 31 Handelskvarteret vid Nya Borgåvägen – programmet för deltagande och bedömning är framlagt

 

Syftet med detaljplanearbetet är att göra det möjligt att bygga en handelsenhet i centrum av Söderkulla. Genom detaljplanen blir det möjligt att förbättra servicen i den växande tätorten.

Programmet för deltagande och bedömning, med information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan, finns framlagt under tiden 17.2.2022 – 18.3.2022 vid kundbetjäningen Sibboinfo Nickby (Norra Skolvägen 2) och Sibboinfo Söderkulla (Amiralsvägen 2) under Infons öppettider och på kommunens webbplats www.sibbo.fi/detaljplaner.

Eventuella skriftliga anmärkningar ska vara kommunen tillhanda senast 18.3.2022, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e‐post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e‐posten med planens namn.

Tilläggsuppgifter ger planläggare Jani Ylimäki tfn. 040 356 3037, E-postadress: jani.ylimaki@sibbo.fi.

 

Utvecklings- och planläggningscentralen

Sibbo 17.2.2022

 

Senast uppdaterad 16.02.2022