Rivning av byggnad, Stora Byvägen8 i Nickby / Ersättande beslut angående verksamhet som tillfälligt orsakar buller – Lotus Demolition Oy

Med stöd av byggnads- och miljöutskottets delegeringsbeslut av beslutanderätt 27.9.2022 (235 §) har miljötillsynschefen godkänt Lotus Demotioin Oy´s anmälan med vissa villkor.

Miljötillsynschefens beslut 12.06.2023 § 12 finns jämte därtill hörande besvärsanvisning framlagda till allmänt påseende elektroniskt på adressen www. julkipano.fi samt Sibbo kommuns webbplats 12.6.-19.7.2023.

Besvärstiden utgår 19.7.2023.

Tilläggsinformation ges av Anu Juvonen p. 050 548 7596

Beslut (pdf)

Miljöövervakning
Sibbo den 12.6.2023

 

Senast uppdaterad 12.06.2023