RA7 Stranddetaljplan och stranddetaljplaneändring för Norrkulla, förslaget framlagt

 

Planförslaget samt det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning är framlagda i enlighet med MarkByggL 65 § och MarkByggF 27 § under tiden 17.6.2021 – 2.8.2021 vid kundbetjäningen SibboInfo Nickby (Norra Skolvägen 2, Nickby) under Infons öppettider och i Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2, Söderkulla) samt på kommunens webbplats www.sipoo.fi/sv > planläggning och utveckling > anhängiga stranddetaljplaner.

Eventuella skriftliga anmärkningar ska vara kommunen tillhanda senast 2.8.2021 kl 15.30, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn. Tilläggsuppgifter ger planläggningschef Jarkko Lyytinen, Sibbo kommun, tfn 050 409 3957, fornamn.efternamn@sibbo.fi samt arkitekterna Juhani Aalto, 0400 997 597 och Anne Malve, 045 806 3988, Arkkitehtitoimisto Juhani Aalto Oy, fornamn.efternamn@arkja.fi.

Kommunstyrelsen

17.6.2021

 

Senast uppdaterad 17.06.2021