Presidentvalet i Sibbo 2024

Presidentval förrättas söndagen den 28 januari 2024 kl. 9.00–20.00.

Ett eventuellt andra val (andra omgång) förrättas söndag 11 februari kl. 9.00-20.00.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sänder ut ett meddelandekort till de röstberättigade enligt de uppgifter som fanns antecknade i befolkningsdatasystemet 8.12.2023. Den som inte fått kortet, eller vars kort har felaktiga uppgifter, kan framställa rättelseyrkande hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (kirjaamo@dvv.fi eller PB 123, 00531 Helsingfors) senast 12.1.2024 före kl. 16.

Förhandsröstning

I Sibbo förrättas förhandsröstning 17–23.1.2024 (andra omgången 31.1-6.2.2024) på följande fasta förhandsröstningsställen:

Sibbo huvudbibliotek, Nickby, Norra Skolvägen 2, 04130 Sibbo och
Söderkulla bibliotek, Amiralsvägen 2, 01150 Söderkulla

onsdag–fredag 17–19.1 (andra omgången 31.1-2.2) kl. 9.00–18.00
lördag–söndag 20–21.1 (andra omgången 3-4.2) kl. 10.00–16.00
måndag–tisdag 22–23.1 (andra omgången 5-6.2) kl. 9.00–20.00

Ambulerande förhandsröstning ordnas enligt följande:

Hindsby Byagården, Martisvägen 66 onsdag 17.1 (31.1) kl. 17–20
Borgby Branddepå, Borgnäsvägen 432 torsdag 18.1 (1.2) kl. 17–20
Södra Paipis skola, Skolbacken 50 fredag 19.1 (2.2.) kl. 17–20 (Obs! Inte tillgänglig)
Simsalö skola, Simsalö söndag 21.1 (4.2) kl. 12–15
Gesterby branddepå, Gesterbyvägen 83 söndag 21.1 (4.2) kl. 12–15
Salpar skola, Salparvägen 11 måndag 22.1 (5.2) kl. 17–20
Byarsborg i Spjutsund, Storruddsvägen 22 tisdag 23.1 (6.2) kl. 17–20

Varje röstberättigad får oberoende av hemort förhandsrösta på alla allmänna förhandsröstningsställen i hemlandet och utomlands. Mera information om förhandsröstningsställen finns på justitieministeriets valinformations- och resultattjänst https://tulospalvelu.vaalit.fi/TPV-2024_1/sv/index.html.

För personer som är intagna på sjukhus eller anstalt ordnas förhandsröstning om vilken det kungörs på vederbörande inrättning.

Hemmaröstning

Personer vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att de inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till ett röstnings- eller förhandsröstningsställe får förhandsrösta i sitt hem. En närståendevårdare enligt lagen om stöd för närståendevård som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning får rösta i samband med hemmaröstningen.  Anmälan kan göras antingen per telefon eller brev till Centralvalnämnden i Sibbo (kontaktuppgifter nedan) senast tisdag 16.1.2024 före kl. 16. Anmälan gäller både den första och eventuella andra omgången. Röstberättigade som inte har anmält sig i anslutning till första omgången kan göra en anmälan till hemmaröstning vid andra omgången senast tisdag 30.1.2024 före kl. 16.

Valförrättningen på valdagen

Vallokalerna är öppna på valdagarna 28.1.2024 och 11.2.2024 kl. 9.00–20.00. På valdagen kan man endast rösta på det röstningsställe som finns angivet på meddelandekortet.

Väljaren måste både vid förhandsröstning och röstning på valdagen kunna styrka sin identitet. Meddelandekortet är ingen förutsättning för att få rösta och duger inte till att styrka identiteten.

Röstningsställen:

1. Paipis, Norra Paipis skola, Paipisvägen 1098
2. Tallmo, Talman koulu, Satotallmovägen 11
3. Kyrkoby, Sibbo Enter, Stora Byvägen 14
4. Nickby, Nickby Hjärta, Stora Byvägen 12
5. Västerskog, Hedåsen, Hedåsvägen 17
6. Söderkulla, Miili (Sipoonlahden koulu), Söderkulla skolväg 7
7. Box, Boxby skola, Spjutsundsvägen 71

Centralvalnämnden i Sibbo kommun
Klockarbackavägen 2, PB 7, 04131 Sibbo
tfn 050 432 5408

Sibbo 12.12.2023

 

Senast uppdaterad 02.01.2024