Planläggningsöversikten 2023 och planläggningsprogrammet 2023–2025 har publicerats

I den årliga planläggningsöversikten redogörs för planprojekt som är anhängiga eller kommer att anhängiggöras inom den närmaste tiden i Sibbo kommun och Nylands förbund. Dessutom berättas där kort om kommunens andra markanvändningsprojekt och trafikplanering samt ur kommunens perspektiv betydande regionalt samarbete.

Planläggningsöversikten 2023 (inbegriper planläggningsprogrammet för åren 2023–2025) finns framlagd på kommunens webbplats på adressen https://www.sipoo.fi/sv/tjanst/planlaggningsoversikt-och-planlaggningsprogram/

Man kan också bekanta sig med planläggningsöversikten fram till 30.12.2023 vid SibboInfo i Nickby, Norra Skolvägen 2, 01430 Sibbo och vid SibboInfo i Söderkulla, Amiralsvägen 2, II vån, 01150 Söderkulla.

 

Sektorn för samhälle och miljö, planläggning
Sibbo 12.10.2023

 

Senast uppdaterad 12.10.2023