Planläggningsöversikten 2022 och planläggningsprogrammet 2022–2022 har publicerats

Dessutom berättas där kort om kommunens andra markanvändningsprojekt och trafikplanering samt ur kommunens perspektiv betydande regionalt samarbete.

Du kan bekanta dig medn planläggningsöversikten 2022 (inbegriper planläggningsprogrammet för åren 2022–2026) här

Man kan också bekanta sig med planläggningsöversikten fram till 26.8.2022 vid Info i Nickby, Norra Skolvägen 2, 01430 Sibbo och vid Info i Söderkulla, Amiralsvägen 2, II vån, 01150 Söderkulla.

Utvecklings- och planläggningscentralen
Sibbo 23.6.2022

Senast uppdaterad 22.06.2022