Planläggningsöversikten 2021 och planläggningsprogrammet 2021–2025 har publicerats

 

I den årliga planläggningsöversikten redogörs för planprojekt som är anhängiga eller kommer att anhängiggöras inom den närmaste tiden i Sibbo kommun och Nylands förbund. Dessutom berättas där kort om kommunens andra markanvändningsprojekt och trafikplanering samt ur kommunens perspektiv betydande regionalt samarbete.

Planläggningsöversikten 2021 (inbegriper planläggningsprogrammet för åren 2021–2025) finns framlagd på kommunens webbplats på adressen https://www.sipoo.fi/sv/planlaggningsoversikt.

Man kan också bekanta sig med planläggningsöversikten fram till 31.8.2021 vid SibboInfo i Nickby, Norra Skolvägen 2, 01430 Sibbo och vid Info i Söderkulla, Amiralsvägen 2, II vån, 01150 Söderkulla.

Utvecklings- och planläggningscentralen

Sibbo 27.5.2021

 

Senast uppdaterad 27.05.2021