Pålningsarbete, Brobölevägens och Oljevägens korsning i Nickby / Beslut angående verksamhet som tillfälligt orsakar buller – Ralf Ajalin Ab

Med stöd av byggnads- och miljöutskottets delegeringsbeslut av beslutanderätt 18.4.2023 (50 §) har miljötillsynschefen godkänt Ralf Ajalin Ab:s anmälan.

Miljötillsynschefens beslut 19.3.2024 § 3 finns jämte därtill hörande besvärsanvisning framlagda till allmänt påseende elektroniskt på adressen www. julkipano.fi samt Sibbo kommuns webbplats 20.3.- 26.4.2024.

Besvärstiden utgår 26.4.2024.

Tilläggsinformation ges av Anu Juvonen p. 050 548 7596

Beslut (pdf)

Miljöövervakning
Sibbo den 20.3.2024

 

Senast uppdaterad 20.03.2024