Östra Nylands välfärdsområde informerar 28.4.2022

 

Välfärdsområdesstyrelsens beslut den 28.4.2022

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade eller antecknade ärenden för kännedom enligt förslag.

I aktuella ärenden hördes en presentation om ändringar i affärsverket Kungsvägens arbetshälsas verksamhet från år 2023 framåt.

https://ostranyland.fi/nyheter/valfardsomradesstyrelsens-beslut-den-28-4-2022/

 

Senast uppdaterad 29.04.2022