Östra Nylands välfärdsområde informerar 17.3.2022

 

Välfärdsområdesstyrelsens beslut den 17.3.2022

Välfärdsområdesstyrelsen i Östra Nyland beslutade enhälligt ledigförklara en tidsbunden tjänst för fem år som välfärdsområdesdirektör och godkände behörighetsvillkoren för tjänsten och detaljer av rekryteringsprocessen.

Områdesstyrelsen beslutade enhälligt att räddningsdirektören utses till den tjänsteinnehavare som svarar för den övergripande säkerheten i enlighet med förvaltningsstadgan.

Områdesstyrelsen beslutade sammanträda på torsdagarna i Borgå.

Övriga ärenden på föredragningslistan beslutades eller antecknades för kännedom enligt förslag.

Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Ansvaret för social-, hälso- och räddningstjänsterna övergår från kommunerna till välfärdsområdet 1.1.2023.

ostranyland.fi

Ytterligare information till medierna: Ann-Sofie Silvennoinen, tf. välfärdsområdesdirektör, tfn 040 676 1374, ann-sofie.silvennoinen@porvoo.fi

 

Senast uppdaterad 18.03.2022