Nylandsplanen 2050 har godkänts av landskapsfullmäktige

Landskapsfullmäktiges protokoll har lagts fram till påseende i det allmänna datanätet 9.9.2020. Landskapsfullmäktiges protokoll finns på Nylands förbunds webbplats: http://www.uudenmaanliitto.fi

Här kan du läsa kungörelsen (pdf)

Senast uppdaterad 01.09.2021