Nylands avfallsnämnds protokoll 28.4.2022

Protokollet är elektroniskt justerat och underskrivet. Protokollet är till påseende 11.5-11.6.2022. Protokollet hålls därtill till påseende vid Munka avfallscentral i Lojo fr.o.m. 11.5.2022.

Mötesprotokoll 28.4.2022 (pdf)

Nylands avfallshanteringsmyndighet
Munkabacken 51
08500 LOJO
tfn. 020 690 145
ujlk@ujlk.fi
www.ujlk.fi

Nylands avfallshanteringsmyndighet fungerar som gemensam avfallshanteringsmyndighet för följande kommuner: Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis.

Senast uppdaterad 11.05.2022