N63 Detaljplaneändringen av Kyrkoby begravningsplats anhängig och programmet för deltagande och bedömning framlagt

Detaljplaneändringen av Kyrkoby begravningsplats (plan N63) som ingår i kommunens planläggningsprogram (2023–2025) inleds.

Planändringsområdet ligger i Nickby, i det historiska landskapet i Sibbo sock­encentrum, mellan Stora Byvägen, Brobölevägen, Nickbyvägen och Södra Skolvägen. Avsikten med planarbetet är att utarbeta en detaljplaneändring som möjliggör utvidgning av området för begravningsplatsen så att den mot­svarar områdets utvecklingsbehov. I samband med ändringen av detaljpla­nen kommer byggrätten för begrav­ningsplatsområdet att granskas så att det möjliggör byggande av en ny servicebyggnad.

Programmet för deltagande och bedömning, med information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan, finns framlagt under tiden 25.4–24.5.2024 vid kundbetjäningen Sibboinfo Nickby (Norra Skolvägen 2) under dess öppettider. Man kan också bekanta sig med programmet för deltagande och bedömning på kommunens webbplats https://www.sipoo.fi/sv/n63

Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt senast 24.5.2024 per e‐post till adressen registrering@sibbo.fi eller per post till adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO. Märk kuvertet eller rubricera e‐posten med planens namn. Tilläggsuppgifter ger planläggningsarkitekt Jaakko Heikkilä tfn. 040 195 4915, e-postadress: fornamn.efternamn@sibbo.fi.

Sektorn för samhälle och miljö
Sibbo 25.4.2024

 

Senast uppdaterad 25.04.2024