N60 Genstigen, förslaget till detaljplaneändring läggs fram

 

Förslaget till detaljplaneändring och det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning är framlagt i enlighet med MarkByggL 65 § och MarkByggF 27 § under tiden 7.10. – 6.11.2021 vid kundbetjäningen INFO (Norra Skolvägen 2, Nickby) under bibliotekets öppettider och på kommunens webbplats www.sibbo.fi > Planläggning och utveckling > Detaljplanering > Anhängiga detaljplaner > N 60 Genstigen.

De skriftliga anmärkningar ska vara kommunen tillhanda senast 6.11.2021, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Tilläggsuppgifter ger planläggare Jani Ylimäki, tfn 040 356 3037, jani.ylimaki@sibbo.fi.

Kommunstyrelsen
7.10.2021

 

Senast uppdaterad 07.10.2021