N49 Detaljplaneändring för kvarteren 1015 (f.d. busstationen), 1008 och 1006, förslaget framlagt

Detaljplaneändringens förslagsmaterial läggs till påseende. Detaljplanens ändringsområde ligger i det sydvästra hörnet av korsningen mellan Stora Byvägen och Mixvägen samt på östra sidan av Stora Byvägen på båda sidorna av Vinkelgränd i centrum av Nickby. Ändringsområdet omfattar ca 1,7 ha.

Förslaget till detaljplan är framlagt i enlighet med MarkByggL 65 § och MarkByggF 27 § under tiden 10.9–12.10.2020 vid kundbetjäningen Sibboinfo Nickby (Norra Skolvägen 2) under Infons öppettider och på kommunens webbplats www.sibbo.fi/n49

Eventuella skriftliga anmärkningar ska vara kommunen tillhanda senast 12.10.2020 kl. 15:00, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e‐post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e‐posten med planens namn.

Tilläggsuppgifter ger planläggare Dennis Söderholm, tfn. 040 141 7043, samt detaljplanechef Jarkko Lyytinen, tfn 050 409 3957. E-postadress: fornamn.efternamn@sibbo.fi.

Kommunstyrelsen

Sibbo 10.9.2020

Senast uppdaterad 01.09.2021