N 60 Genstigen, utkastet till detaljplaneändring läggs fram

Beredningsmaterialet för utkastet till detaljplaneändring och det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning är framlagt i enlighet med MarkByggL 62 § och MarkByggF 30 § under tiden 14.1 – 12.2.2021 vid kundbetjäningen INFO (Norra Skolvägen 2, Nickby) under bibliotekets öppettider och på kommunens webbplats www.sibbo.fi -> Planläggning och utveckling -> Detaljplanering -> Anhängiga detaljplaner -> N 60 Genstigen

 

De skriftliga åsikterna ska vara kommunen tillhanda senast 12.2.2021, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Tilläggsuppgifter ger planläggare Jani Ylimäki, tfn 040 356 3037, jani.ylimaki@sibbo.fi.

Markanvändningssektionen

14.1.2021

Senast uppdaterad 08.01.2021