Möte för att utse representanter till rådet för personer med funktionsnedsättning i Sibbo

 

Samarbetsorganisationer för handikapp- och patientföreningar som verkar i Sibbo kallas till ett gemensamt möte för att ge förslag till 6 ordinarie medlemmar och deras personliga ersättare i rådet för personer med funktionsnedsättning.

Kommunstyrelsen tillsätter ett råd för personer med funktionsnedsättning för sin mandatperiod 2021–2025.

Mötet hålls tisdag 28.9.2021 kl. 18.00 via Teams-anslutning samt i mötesrum Spektri i Yk-huset, adress Mårtensbyvägen 94, 04130 Sibbo. På grund av coronasituationen rekommenderas deltagande på distans. Även rådet sammanträder på distans under pandemin.

Deltagarna ombeds anmäla sig till mötets sekreterare Jenni Björksten, jenni.bjorksten@sipoo.fi, tfn 050 432 5408. Länken till Teams-mötet skickas till dem som anmält sig före mötet.

Närmare uppgifter om rådets verksamhet fås av socialarbetare för handikappservicen Jessica Lökfors, tfn 050 517 3569, jessica.lokfors@sipoo.fi.

Rådet för personer med funktionsnedsättning

Senast uppdaterad 31.08.2021