Miljöhälsosektionen i Borgås protokoll 22.9.2022

Protokoll från miljöhälsosektionens möte 22.9.2022 finns framlagt i miljöhälsovårdens kansli, Teknikbågen 1 A, Borgå, 30.9.–14.10.2022 klo 9–15 samt på Borgå stads webbplats.

Senast uppdaterad 30.09.2022