Miljöhälsosektionen i Borgå protokoll 15.12.2020

Protokoll från miljöhälsosektionens möte 15.12.2020 finns framlagt i miljöhälsovårdens kansli, Teknikbågen 1 A, Borgå, 23.12.2020– 5.1.2021 kl. 9.00 ‑15.00 samt på Borgås webbplats: Miljöhälsosektionens föredragningslistor och protokoll

Miljöhälsosektionen i Borgå är den gemensamma hälsoskyddsmyndigheten för Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa och Sibbo.

Senast uppdaterad 23.12.2020