Meddelande om NTM-centralen i Nyland kungörelse – Gång- och cykelarrangemang samt anslutningsarrangemang på landsvägarna 170 och 148 på sträckan Box-Kullo i Borgå och Sibbo, vägplan

 

Närings- trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) publicerar i sitt informationsnät enligt lagen om trafiksystem och landsvägar (503/2005) och 62 a § i förvaltningslagen en kungörelse som gäller framläggandet av vägplanen som nämns i rubriken. NTM-centralen informerar om ärendet genom offentlig kungörelse, så som det föreskrivs om offentlig kungörelse i förvaltningslagen, samt genom att publicera kungörelsen i två dagstidningar som allmänt ges ut i området.

Kungörelsen publiceras 3.5.2022 i NTM-centralens informationsnät på www.ely-keskus.fi/sv/kuulutukset.

Kungörelsen finns till påseende 3.5.2022 – 2.6.2022.

Ytterligare information fås av:
NTM-centralen i Nyland, Kirsi Pätsi,
tfn. 0295 021 331, e-post kirsi.patsi@ntm-centralen.fi

Meddelande om kungörelse (pdf)

 

NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I NYLAND

 

Senast uppdaterad 03.05.2022