Meddelande om kungörelsen – Neste Abp:s NEXBTL-anläggning i Borgå

Kungörelsen och miljökonsekvensbeskrivningen till påseende:

NTM-centralen i Nyland har gett kännedom om miljökonsekvensbeskrivningen ovan genom en offentlig kungörelse.

MKB-beskrivningen och kungörelsen läggs fram till påseende 30.9. – 27.11.2020 på följande platser:

• Borgå stad, Servicekontoret Kompassen, Krämaretorget B, 06100 Borgå

• NTM-centralen i Nyland, Semaforbron 12 B, 5 vån., Östra-Böle, Helsingfors

• www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kuulutukset (välj område Nyland)

• www.miljo.fi/produktionavfornybardieselNesteMKB

Meddelande om kungörelsen ska publiceras på Borgå och Sibbo kommuns webbsidor.

Länk till meddelandet (pdf)

Senast uppdaterad 31.08.2021