Meddelande om kungörelse – Tillståndsansökan enligt vattenlagen, Sibbo Energi Ab

 

Ärende: Anläggande av en kabel i havsbotten mellan Bodö-Sandholmen och tillstånd till förberedande arbeten, Borgå och Sibbo

Sökande: Sibbo Energi Ab

Dnr: ESAVI/37773/2021

Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna för allmänheten

Regionförvaltningsverket delger ansökan ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och ansökningshandlingarna hålls framlagda för allmänheten 9.12.2021–17.1.2022 på adressen https://ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man framställer anmärkningar och åsikter framgår av kungörelsen.

Meddelande om kungörelse (pdf)

 

Senast uppdaterad 09.12.2021