Meddelande om kungörelse – Tillståndsansökan enligt vattenlagen, Sibbo Energi Ab

Meddelande om kungörelse
Tillståndsansökan enligt vattenlagen
Sökande
Sibbo Energi Ab
Ärende
Anläggande av en kabel i havsbotten mellan Torra Hästen – Hälsören och tillstånd för förberedande arbeten, Sibbo
Dnr
ESAVI/20447/2023

Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna för allmänheten
Regionförvaltningsverket delger ansökan ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och ansökningshandlingarna hålls framlagda för allmänheten 12.6.-19.7.2023 på adressen https://ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man framställer anmärkningar och åsikter framgår av kungörelsen.

Meddelande (pdf)

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Ansvarsområdet för miljötillstånd

 

Senast uppdaterad 12.06.2023