Meddelande om kungörelse – Tillståndsansökan enligt vattenlagen, Kvarhållande av en terrasskonstruktion och en brygga vid stranden i Djupsundet, Sibbo

 

Sökande: Mika Ohtonen

Dnr: ESAVI/31452/2020

Ärende: Kvarhållande av en terrasskonstruktion och en brygga vid stranden i Djupsundet, Sibbo

Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna för allmänheten

Regionförvaltningsverket delger ansökan ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och ansökningshandlingarna hålls framlagda för allmänheten 28.3 – 4.5.2022 på adressen ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man framställer anmärkningar och åsikter framgår av kungörelsen.

Meddelande om kungörelse (pdf)

 

REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SÖDRA FINLAND, Ansvarsområdet för miljötillstånd

 

Senast uppdaterad 28.03.2022