Meddelande om kungörelse – Tillståndsansökan enligt vattenlagen: Byggande av en kombinerad vågbrytare/brygga framför Hundnäs, Sibbo

Tillståndsansökan enligt vattenlagen

Ärende
Byggande av en kombinerad vågbrytare/brygga framför Hundnäs, Sibbo
Dnr
ESAVI/40007/2023

Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna för allmänheten
Regionförvaltningsverket delger ansökan ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och ansöknings-handlingarna hålls framlagda för allmänheten 28.2.-5.4.2024 på adressen https://ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man framställer anmärkningar och åsikter framgår av kungörelsen.

Meddelande (pdf)

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Ansvarsområdet för miljötillstånd

 

Senast uppdaterad 28.02.2024