Meddelande om kungörelse – Tillståndsansökan enligt vattenlagen: Anläggande av en kabel i havsbotten mellan Krokholmen-Svarta Hästen och tillstånd för förberedande arbeten, Sibbo

 

Tillståndsansökan enligt vattenlagen

Sökande: Sibbo Energi Ab

Dnr: ESAVI/27197/2022

Ärende: Anläggande av en kabel i havsbotten mellan Krokholmen-Svarta Hästen och tillstånd för förberedande arbeten, Sibbo

Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna för allmänheten

Regionförvaltningsverket delger ansökan ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och ansökningshandlingarna hålls framlagda för allmänheten 18.10–24.11.2022 på adressen https://ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man framställer anmärkningar och åsikter framgår av kungörelsen.

Meddelande (pdf)

REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SÖDRA FINLAND, Ansvarsområdet för miljötillstånd

 

Senast uppdaterad 18.10.2022