Meddelande om kungörelse – Tillståndsansökan enligt vattenlagen: Ändring av farledsområde gällande farleden av Nordsjövarvet och fastställande av farled till en allmän lokal farled samt tillstånd till förberedelser, Helsingfors

Tillståndsansökan enligt vattenlagen

Sökande
Helsingfors Hamn Ab
Ärende
Ändring av farledsområde gällande farleden av Nordsjövarvet och fastställande av farled till en allmän lokal farled samt tillstånd till förberedelser, Helsingfors
Dnr
ESAVI/26128/2023

Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna för allmänheten

Regionförvaltningsverket delger ansökan ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och ansökningshandlingarna hålls framlagda för allmänheten 28.9.-6.11.2023 på adressen https://ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man framställer anmärkningar och åsikter framgår av kungörelsen.

Meddelande (pdf)

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Ansvarsområdet för miljötillstånd

 

Senast uppdaterad 28.09.2023