Meddelande om kungörelse – Tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen, Rosk’n Roll Oy Ab

 

Tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen

Sökande: Rosk’n Roll Oy Ab

Dnr: ESAVI/29873/2021

Ärende: Översyn och ändrande av miljötillståndet för materialcentret i Sköldvik, Borgå

Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna för allmänheten

Regionförvaltningsverket delger ansökan ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och ansökningshandlingarna hålls framlagda för allmänheten 15.12.2021–21.1.2022 på adressen ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man framställer anmärkningar och åsikter framgår av kun-görelsen.

Meddelande om kungörelse (pdf)

 

 

Senast uppdaterad 16.12.2021