Ilmoitus kuulutuksesta – Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus, Rosk’n Roll Oy Ab

 

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Hakija: Rosk’n Roll Oy Ab

Dnro: ESAVI/29873/2021

Asia: Kilpilahden materiaalikeskuksen ympäristöluvan tarkistaminen, Porvoo

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 15.12.2021–21.1.2022 osoitteessa ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

Ilmoitus kuulutuksesta (pdf)

 

 

Viimeksi muokattu 16.12.2021