Meddelande om kungörelse – Tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen: Miljötillstånd för termolysanläggningen i Borgå och tillstånd för inledande av verksamheten, Borgå

Tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen

Sökande
Lamor Recycling Oy
Ärende
Miljötillstånd för termolysanläggningen i Borgå och tillstånd för inledande av verksamheten, Borgå
Dnr
ESAVI/19411/2023

Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna för allmänheten

Regionförvaltningsverket delger ansökan ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och ansökningshandlingarna hålls framlagda för allmänheten 15.11.-22.12.2023 på adressen ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man framställer anmärkningar och åsikter framgår av kungörelsen.

Meddelande om kungörelse (pdf)

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Ansvarsområdet för miljötillstånd

 

Senast uppdaterad 15.11.2023