Meddelande om kungörelse – Tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen, Borealis Polymers Oy

Meddelande om kungörelse
Tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen
Sökande
Borealis Polymers Oy
Ärende
Et utredning I enlighet med miljötillstånden för plastfabrikerna, Borgå
Dnr
ESAVI/26757/2023

Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna för allmänheten
Regionförvaltningsverket delger ansökan ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och ansökningshandlingarna hålls framlagda för allmänheten 23.8.-29.9.2023 på adressen https://ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man framställer anmärkningar och åsikter framgår av kungörelsen.

Meddelande om kungörelse (pdf)

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Ansvarsområdet för miljötillstånd

 

Senast uppdaterad 24.08.2023