Meddelande om kungörelse och beslut till påseende / Sipoon Moottorikerho ry

NTM-centralen i Nyland har den 29 juni 2022 med anledning av anmälan meddelat ett beslut. Ärendets diarienummer är UUDELY/6770/2022.

Beslutet till Sipoon Moottorikerho ry gäller EM- och SM-enduromotorcykeltävlingen (SM II Sipoo Enduro, Borilli Enduro Championship – 24MX round 3) som ordnas den 22–24 juli 2022 i Sibbo och Borgnäs kommuner samt Borgå stad.

NTM-centralen i Nyland har gett kännedom om beslutet ovan genom en offentlig kungörelse.

Kungörelsen och beslutet hålls offentligt tillgängliga under perioden 29.6.–5.8.2022 på NTM-centralens webbplats.

Beslutet är också till påseende miljö.fi.

Link till kungörelsen

Link till beslutet (på finska)

Senast uppdaterad 29.06.2022