Meddelande om kungörelse från NTM-centralen i Nyland – Gång- och cykelarrangemang samt anslutningsarrangemang på landsvägarna 170 och 148 på sträckan Box-Kullo i Borgå och Sibbo, vägplan

Senast uppdaterad 13.05.2024