Meddelande om kungörelse – Beslut i enlighet med 13 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning: Sjökabelprojektet mellan Fredrikshamn och Helsingfors

Ärende

Beslut i enlighet med 13 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning

Identifieringsuppgifter och huvudsakligt innehåll i beslutet

NTM-centralen i Nyland har gett den 20.2.2024 ett beslut i enlighet med 13 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) om tillämpning av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning i enskilda fall. Ärendets diarie­nummer är UUDELY/12845/2023.

Cinia Oy:s beslut gäller sjökabelprojektet mellan Fredrikshamn och Helsingfors.

Kungörelsen och beslutet framläggande till påseende

NTM-centralen i Nyland har gett kännedom om beslutet ovan genom en offentlig kungörelse. Kungörelsen och beslutet hålls offentligt tillgängliga under perioden 20.2.2024–20.3.2024 på webbplatsen i NTM-centralen i Nyland www.ntm-centralen.fi/kungorelser/nyland.

Länken till kungörelsen

Kungörelse 20.2.2024-20.3.2024, Cinia Oy, sjökabelprojektet mellan Fredrikshamn och Helsingfors

Länken till beslutet

Beslut, Cinia Oy, sjökabelprojektet mellan Fredrikshamn och Helsingfors

 

Meddelande on kungörelse (pdf)

NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I NYLAND

 

Senast uppdaterad 20.02.2024