Meddelande om kungörelse – Beslut enligt miljöskyddslagen, Sibbo Skyttegille rf.

MEDDELANDE

Beslut enligt miljöskyddslagen

Sökande Sibbo Skyttegille ry

Dnr 1) ESAVI/25216/2018

2) ESAVI/44657/2019

Beslutsnr 1) 406/2020

2) 407/2020

Ärende 1) Miljötillståndet för centralskjutbanan till den del som det återvisades av Vasa förvaltningsdomstol, Sibbo.

2) Ändring av miljötillståndet för centralskjutbanan och tillstånd att inleda verksamheten, Sibbo

Framläggande av kungörelsen och beslutet för allmänheten

Regionförvaltningsverket delger beslutet ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänheten 18.11.–28.12.2020 på adressen https://ylupa.avi.fi (ärende 1) och https://ylupa.avi.fi (ärende 2), där de kan läsas. Anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet.

Senast uppdaterad 18.11.2020