Meddelande om kungörelse – Beslut enligt miljöskyddslagen, Neste Oyj

 

Ärende

Verksamhet av försöksnatur gällande testande av avfallsplast och annat återvinningsmaterial tillverkat flytande råmaterials beskaffenhet, Borgå

Sökande: Neste Oyj

Dnr: ESAVI/2425/2021

Beslutsnr: 63/2021

Framläggande av kungörelsen och beslutet för allmänheten

Regionförvaltningsverket delger beslutet ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänheten 25.2.–6.4.2021 på adressen ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet.

Meddelande (pdf)

 

Senast uppdaterad 25.02.2021