Meddelande om kungörelse – Beslut enligt miljöskyddslagen, NCC Industry Oy

Sökande: NCC Industry Oy

Dnr: ESAVI/40413/2019

Beslutsnr: 383/2020

Ärende: Miljötillstånd för jorddeponin och återvinningsterminalen samt tillstånd för inledande av verksamheten, Borgnäs

Framläggande av kungörelsen och beslutet för allmänheten

Regionförvaltningsverket delger beslutet ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänheten 2.11.–9.12.2020 på adressen https://ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet.

Meddelande (pdf)

Senast uppdaterad 08.12.2020