Meddelande om beslut – Beslut enligt vattenlagen, Regionförvaltningsverket

 

Beslut enligt vattenlagen

Sökande      Petri Raappana ESAVI/21123/2020

Dnr               ESAVI/21123/2020

Beslutnr        62/2021

Ärende          Muddring av vattenområde och montering av en brygga, Sibbo

Framläggande av kungörelsen och beslutet för allmänheten

Regionförvaltningsverket delger beslutet ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänheten 4.3–12.4.2021 på adressen https://ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet. Beslut enligt vattenlagen Petri Raappana ESAVI/21123/2020

 

 

 

Senast uppdaterad 04.03.2021