Meddelande om beslut – Beslut enligt miljöskyddslagen: Verksamhet av försöksnatur gällande användandet av använt stekfett som råvara, Borgå

Beslut enligt miljöskyddslagen

Beslutsnr
130/2024
Dnr
ESAVI/17633/2024
Sökande
Neste Oyj

Ärende
Verksamhet av försöksnatur gällande användandet av använt stekfett som råvara, Borgå

Framläggande av kungörelsen och beslutet för allmänheten
Regionförvaltningsverket delger beslutet ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänheten 6.6.-15.7.2024 på adressen ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet.

Meddelande (pdf)

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Ansvarsområdet för miljötillstånd

 

Senast uppdaterad 06.06.2024