Meddelande om beslut – Beslut enligt miljöskyddslagen: Miljötillstånd för vallkonstruktionerna vid Sibbo centralskjutbana samt tillstånd för inledande av verksamheten, Sibbo

Beslut enligt miljöskyddslagen

Beslutsnr
33/2024
Dnr
ESAVI/14678/2023
Sökande
GRK Suomi Oy
Ärende
Miljötillstånd för vallkonstruktionerna vid Sibbo centralskjutbana samt tillstånd för inledande av verksamheten, Sibbo

Framläggande av kungörelsen och beslutet för allmänheten
Regionförvaltningsverket delger beslutet ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänheten 2.2.-11.3.2024 på adressen ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet.

Meddelande (pdf)

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Ansvarsområdet för miljötillstånd

 

Senast uppdaterad 02.02.2024