Meddelande om beslut – Beslut enligt miljöskyddslagen: Fortsättning av verksamhet av försöksnatur gällande testande av slamhanteringsmetod, Sibbo

Beslut enligt miljöskyddslagen

Beslutsnr
251/2023
Dnr
ESAVI/31099/2023
Sökande
Suomen Ekolannoite Oy

Ärende

Fortsättning av verksamhet av försöksnatur gällande testande av slamhanteringsmetod, Sibbo

Framläggande av kungörelsen och beslutet för allmänheten

Regionförvaltningsverket delger beslutet ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänheten 26.9.2.11.2023 på adressen ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet.

Meddelande (pdf)

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Ansvarsområdet för miljötillstånd

 

Senast uppdaterad 26.09.2023