Meddelande om beslut – Beslut enligt miljöskyddslagen: Förlängande av den utsatta tiden för fiskevårdsskyldigheten i beslutet gällande anläggande av ett gasrör på Finlands ekonomiska zon

Beslut enligt miljöskyddslagen

Beslutsnr
67/2024
Dnr
ESAVI/1366/2024
Sökande
Nord Stream AG
Ärende
Förlängande av den utsatta tiden för fiskevårdsskyldigheten i beslutet gällande anläggande av ett gasrör på Finlands ekonomiska zon.

Framläggande av kungörelsen och beslutet för allmänheten
Regionförvaltningsverket delger beslutet ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänheten 14.3.-22.4.2024 på adressen ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet.

Meddelande (pdf)

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Ansvarsområdet för miljötillstånd

 

Senast uppdaterad 14.03.2024