Kungörelse om sanering av förorenad mark, Stora Byvägen 30

Med anledning av en inkommen anmälan har NTM-centralen i Nyland gett den
2.8.2023 i enlighet med 136 § i miljöskyddslagen, ett beslut om sanering av
förorenad mark.

Kungörelse (pdf)

Senast uppdaterad 02.08.2023