Korrigerad kungörelse – Detaljplan och detaljplaneändring som trätt i kraft, N65 Skogsliden

Fullmäktige har genom sitt beslut 12.2.2024 § 5 godkänt detaljplanen och detaljplaneändringen för N65 Skogsliden.

I den tidigare 11.4.2024 publicerade kungörelsen konstaterades det felaktigt att planen har vunnit laga kraft. Fullmäktiges beslut har överklagats hos förvaltningsdomstolen, och därmed har planen inte vunnit laga kraft.

Kommunstyrelsen
Sibbo 25.4.2024

 

Senast uppdaterad 24.04.2024